8X Việt tham vọng đưa ứng dụng vận tải đường dài vào Đông Nam Á - KiCoworking Space | Không gian làm việc chung đầy sáng tạo và hứng khởi

8X Việt tham vọng đưa ứng dụng vận tải đường dài vào Đông Nam Á