Đừng đề đạt vấn đề lên sếp của bạn cho đến khi bạn đã có nhiều phương hướng giải quyết nó - KiCoworking Space | Không gian làm việc chung đầy sáng tạo và hứng khởi

Đừng đề đạt vấn đề lên sếp của bạn cho đến khi bạn đã có nhiều phương hướng giải quyết nó