Talkshow: Platform - Cách mạng Nền tảng tại Việt Nam - KiCoworking Space | Không gian làm việc chung đầy sáng tạo và hứng khởi

Talkshow: Platform – Cách mạng Nền tảng tại Việt Nam