Lịch sự kiện - KiCoworking Space | Không gian làm việc chung đầy sáng tạo và hứng khởi