"Phụ nữ Việt khởi nghiệp phải dũng cảm và hiểu giá trị bản thân" - KiCoworking Space | Không gian làm việc chung đầy sáng tạo và hứng khởi

“Phụ nữ Việt khởi nghiệp phải dũng cảm và hiểu giá trị bản thân”