“Phụ nữ Việt khởi nghiệp phải dũng cảm và hiểu giá trị bản thân”