Quỹ Hàn Quốc đầu tư 150.000 USD cho khởi nghiệp Việt Nam - KiCoworking Space | Không gian làm việc chung đầy sáng tạo và hứng khởi

Quỹ Hàn Quốc đầu tư 150.000 USD cho khởi nghiệp Việt Nam