Shark Dzung Nguyễn: Từ chàng trai miền Trung nghèo khó đến Giám đốc Quỹ đầu tư CyberAgent Việt Nam và Thái Lan. - KiCoworking Space | Không gian làm việc chung đầy sáng tạo và hứng khởi

Shark Dzung Nguyễn: Từ chàng trai miền Trung nghèo khó đến Giám đốc Quỹ đầu tư CyberAgent Việt Nam và Thái Lan.