Tesla chính thức tuyên chiến với Uber, Grab với 1 triệu xe robo-taxi trong năm tới

Tesla chính thức tuyên chiến với Uber, Grab với dự định triển khai 1 triệu xe robo-taxi trong năm tới