Thuyết trình trong 60s – nhận đầu tư $22,000 - KiCoworking Space | Không gian làm việc chung đầy sáng tạo và hứng khởi

Thuyết trình trong 60s – nhận đầu tư $22,000