Uber đã đồng ý rút khỏi thị trường Đông Nam Á để đổi lấy cổ phần của Grab - KiCoworking Space | Không gian làm việc chung đầy sáng tạo và hứng khởi

Uber đã đồng ý rút khỏi thị trường Đông Nam Á để đổi lấy cổ phần của Grab