Volodymyr Zelensky - Không gì là không thể | KiCoworking Space 35 Lê Văn Lương

Volodymyr Zelensky: Câu chuyện về diễn viên hài đắc cử tổng thống hay niềm tin vào những điều tưởng chừng không thể